Uddevalla
Moped AM - Prov

Kunskapsprov
Du kan boka Kunskapsprov själv när du har ett Körkortstillstånd. I Corona tider är det lång väntetid på Kunskapsprov.
Kom ihåg att betala provet, minst 25 timmar innan. Annars avbokar Trafikverket provet per automatik, pga att du är minderårig.

När du nått målen för utbildningen rapporterar vi dig till Transportstyrelsen att du är godkänd på kursen. I samband med detta bokar vi även ett teoriprov till dig.

Genom kunskapsprovet ska du visa att du har kunskaper så att du kan köra med omdöme i trafiken.

Provtiden är 50 minuter. Tiden räknas från det att du själv startar provet och tills du avslutar det.

Godkänt kunskapsprov
För att få ett godkänt prov måste du ha svarat rätt på minst 52 av de 70 frågorna.

Underkänt kunskapsprov
Du får ett skriftligt beslut som visar inom vilka områden du inte har klarat frågorna i kunskapsprovet. Det är viktigt att du analyserar vad det är du inte kan tillräckligt och att du övar vidare innan du bokar en ny tid.

OBS!
Kom ihåg att ta med dig en giltig legitimation till kunskapsprovet. Om du inte kan visa upp en giltig legitimation riskerar du att inte få göra provet.

Avboking
Om du behöver avboka tiden för provet bör du göra det så snart som möjligt. Om du avbokar provet senare än 24 timmar före provtiden, förlorar du den betalda provavgiften. Detta gäller dock inte om du kan styrka att du har avbokat på grund av sjukdom eller liknande omständigheter.