Uddevalla
Moped Klass 2 - Prov

Kunskapsprov
När du nått målen för utbildningen bokar vi in ett teoriprov till dig. Teoriprovet sker på trafikskolan.

Genom kunskapsprovet ska du visa att du har kunskaper så att du kan köra med omdöme i trafiken.

Provtiden är 40 minuter. Tiden räknas från det att du själv startar provet och tills du avslutar det.

Godkänt kunskapsprov
För att få ett godkänt prov måste du ha svarat rätt på minst 28 av de 35 frågorna.
För att du ska kunna köra så snart som möjligt efter godkänt kunskapsprov skickar Transportstyrelsen även ut ett "bevis om förarbevis" - ett dokument som intygar att du har rätt att köra moped klass 2 i väntan på att det riktiga förarbeviset (plastkortet) är tillverkat. "Bevis om förarbevis" är giltigt i ett år och innan dess måste du ha skickat in din ansökningsblankett samt betalat tillverkningsavgiften för att behålla din behörighet.

Underkänt kunskapsprov
Du får ett skriftligt beslut som visar inom vilka områden du inte har klarat frågorna i kunskapsprovet. Det är viktigt att du analyserar vad det är du inte kan tillräckligt och att du övar vidare innan du bokar en ny tid.

Foto på förarbeviset
Foto till förarbeviset tas lämpligast via en fotohandlare, som tar foton för ID-handlingar. Observera att de foton som tagits i samband med skolkataloger och liknande inte är tillåtna att använda till förarbeviset. Den typen av bilder uppfyller vanligtvis inte de krav som ställs på fotografiet och underkänns därför.