Vänersborg
Motorcykel - Prov

Så här fungerar ett kunskapsprov och ett körprov för behörigeten A1 & A
Riskutbildningarna ska vara genomförd och giltig innan du gör kunskapsprovet och körprovet.
Du börjar alltid med kunskapsprovet.
Körprovet ska genomföras när kunskapsprovet är godkänt och inom kunskapsprovets giltighetstid (1 år).

Kunskapsprov
När du börjar blir klar med din teori här på trafikskolan. Även gjort både riskettan och risktvåan bokar vi ett kunskapsrov till dig.

Genom kunskapsprovet ska du visa att du har kunskaper så att du kan köra med omdöme i trafiken.

Om du redan har ett körkort för lätt motorcykel (A1) och ska ta körkort för tung motorcykel (A) behöver du bara göra körprovet.

Provtiden är 50 minuter. Tiden räknas från det att du själv startar provet och tills du avslutar det.

Godkänt kunskapsprov
För att få ett godkänt prov måste du ha svarat rätt på minst 52 av de 70 frågorna.

Underkänt kunskapsprov
Du får ett skriftligt beslut som visar inom vilka områden du inte har klarat frågorna i kunskapsprovet. Det är viktigt att du analyserar vad det är du inte kan tillräckligt och att du övar vidare innan du bokar en ny tid.

OBS!
Kom ihåg att ta med dig en giltig legitimation till kunskapsprovet. Om du inte kan visa upp en giltig legitimation riskerar du att inte få göra provet.

Avbokning
Om du behöver avboka tiden för provet bör du göra det så snart som möjligt. Om du avbokar provet senare än 24 timmar före provtiden, förlorar du den betalda provavgiften. Detta gäller dock inte om du kan styrka att du har avbokat på grund av sjukdom eller liknande omständigheter.

Tänk på!
Ett godkänt kunskapsprov är giltigt i ett år. Om du inte har gjort ett godkänt körprov under ettårsperioden, måste du göra om kunskapsprovet.

Körprov
När du börjar blir klar med din körning här på trafikskolan. Även gjort ett godkänt kunskapsprov bokar vi ett körprov till dig. När vi bokar körprovet gör vi även klart med alla körlektioner du behöver ha så att allt är inbokat.

Vid körprovet ska du visa att du kan hantera fordonet i trafiken och att du kan köra med gott omdöme på ett trafiksäkert sätt. Körprovet är en kontroll av att du har de färdigheter som krävs för att få köra i trafiken.

Godkänt körprov
Förarprövaren talar om för dig att körprovet är godkänt omedelbart efter körningen. Om kunskapsprovet är godkänt sedan tidigare, kommer du att få ett "bevis om körkort". Du måste ha med dig beviset när du kör. Du måste också ha med dig en handling som styrker din identitet, till exempel pass eller ID-kort.
Om ditt kunskapsprov sedan tidigare inte är godkänt kommer du aft få en kopia på förarprovsprotokollet.

Underkänt körprov
Om förarprövaren har beslutat att körprovet inte är godkänt, får du reda på det direkt efter körningen. Förarprövaren förklarar muntligt varför din körning inte har godkänts och berättar inom vilka kompetensområden det finns brister. Förklaringen dokumenteras i förarprovsprotokollet. Innan ni skiljs åt får du en kopia på protokollet.
VIKTIGT: Det är viktigt att du och din utbildare tillsammans analyserar bristerna och praktiskt övar de momenten innan du bokar ny tid.

OBS!
Kom ihåg att ta med dig en giltig legitimation till körprovet. Om du inte kan visa upp en giltig legitimation riskerar du att inte få göra provet. Har du laser opererat dina ögon och inte längre behöver använda glasögon eller linser? Då måste du anmäla detta till Transportstyrelsen och få villkoret borttaget innan du kommer till provet, annars får du inte göra provet.

Avbokning
Om du behöver avboka tiden för provet bör du göra det så snart som möjligt. Om du avbokar provet senare än 24 timmar före provtiden, förlorar du den betalda provavgiften. Detta gäller dock inte om du kan styrka att du har avbokat på grund av sjukdom eller liknande omständigheter.

Alla nya körkortstagare i Sverige får en prövotid på två år.