Vänersborg
Motorcykel - Riskutbildning

Den obligatoriska utbildningen är specifikt inriktad på motorcykel och omfattar två delar:

Riskettan (del 1) är en kurs som varar i 3 timmar och som handlar om alkohol, andra droger, trötthet samt faktorer och beteenden som medför ökade risker.
Den lyfter fram risker som är speciella för motorcyklister och ger teoretisk kunskap om beteenden som är riskfyllda. Utbildningen ger dig kunskap och insikt om problemen med alkohol, andra droger och trötthet i samband med körning och en rad andra säkerhetsfrågor.
Under utbildningen får du delta i diskussioner om vilka konsekvenserna kan bli av riskerna, vad som ökar dem och hur de kan undvikas.
Du har möjlighet att gå kursen här hos oss. Du kan gå den när du vill under din utbilning, hör av dig så bokar vi in en tid som passar dig.

Risktvåan (del 2) handlar om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.
Den är mer praktiskt inriktad. Den gör dig medveten om riskerna med motorcykelkörning, om vanliga olyckssituationer och farliga beteenden. Du får prova på att köra i olika situationer och hastigheter och upptäcka både dina egna och motorcykelns begränsningar. Genom utbildningen får du uppleva hur olycksrisken har samband med hastigheten och förarbeteende. Det ger dig kunskap om vanliga olyckssituationer och insikt i möjligheterna att undvika riskerna samt hastighetens och skyddsutrustningens betydelse vid trafikolyckor.
Den här utbildningen bokar vi till dig i slutet av din utbildning.

Giltighetstiden är 5 år på båda delarna. Giltighetstiden upphör att gälla samma dag som körkortet utfärdas.

Undantag från att behöva göra riskettan och risktvåan:
Om du redan har körkort för lätt MC (A1) och ska ta för begränsad MC (A), behöver du enbart göra körprovet.
Det samma gäller om du redan har körkort för lätt MC (A1) och ska ta för obegränsad MC (A), då behöver du enbart göra körprovet.

OBS!
Kom ihåg att ta med dig en giltig legitimation till båda riskutbildningarna.