Vänersborg
Personbil - Prov

Så här fungerar ett sammanhållet förarprov för behörigeten B
Körkortsprovet vävs samman i två delar, ett kunskapsprov och ett körprov.
Riskutbildningarna ska då vara genomförda och giltiga.
Du börjar alltid med kunskapsprovet.
Körprovet genomföras när du har ett Godkänt kunskapsprov.
Fyra månaders giltighetstid börjar gälla från första godkända prov. Både kunskapsprov och körprov måste vara godkända inom giltighetstidens fyra månader. Om giltighetstiden har gått ut måste du göra om båda proven igen.

När läraren bedömer att du närmar dig körprov enligt utbildningsplanen, bokar vi ett preliminärt körprov, då det kan vara lång väntetid på prov. Du får då fylla i ett avtal.

Du ska genom kunskapsprovet visa att du har teoretiska kunskaper så att du vet vad som gäller i trafiken och kan köra med omdöme. Tiden för provet är 50 minuter och räknas från det att du själv startar provet och tills du avslutar det. När provet är avslutat kommer du själv att få reda på om du blivit godkänd via datorskärmen.

Godkänt kunskapsprov
För att få ett godkänt prov måste du ha svarat rätt på minst 52 av de 70 frågorna.

Underkänt kunskapsprov
Du får ett skriftligt besked som visar inom vilka områden du inte har blivit godkänd i. Det är viktigt att du då analyserar vad det är du behöver plugga extra på. Ibland kan det vara att man läst en fråga fel och därmed svarat fel. Därför är det viktigt att man läser frågan noga innan man svarar.

OBS!
Kom ihåg att ta med dig giltig legitimation till kunskapsprovet. Om du inte kan visa upp en giltig legitimation riskerar du att inte få göra provet.

Avbokning
Om du behöver avboka tiden för provet bör du göra det så snart som möjligt. Om du avbokar provet senare än 24 timmar före provtiden, förlorar du den betalda provavgiften. Detta gäller dock inte om du kan styrka att du har avbokat på grund av sjukdom eller liknande omständigheter.

Körprovet
När vi har bokat in körprovet gör vi en planering med dina körlektioner så att du är
helt klar med alla moment enligt utbildningsplanen innan körprovet skall göras.

Vid körprovet ska du visa att du kan hantera fordonet i trafiken och att du kan köra med gott omdöme på ett trafiksäkert sätt. Körprovet är en kontroll av att du har de färdigheter som krävs för att få köra i trafiken.

Förarprövaren kommer att ge dig information om hur provet kommer att genomföras, till exempel vad som bedöms, vilka anvisningar du kommer att få under körningen mm.


Underkänt körprov
Om förarprövaren har beslutat att körprovet inte är godkänt, får du reda på det direkt efter körningen. Han eller hon förklarar muntligt varför din körning inte har godkänts och berättar inom vilka kompetensområden det finns brister. Förklaringen dokumenteras i förarprovsprotokollet.
VIKTIGT: Det är viktigt att du och din utbildare tillsammans analyserar bristerna och praktiskt övar de momenten innan du bokar ny tid.

OBS!
Kom ihåg att ta med dig en giltig legitimation till körprovet. Om du inte kan visa upp en giltig legitimation riskerar du att inte få göra provet. Har du laser opererat dina ögon och inte längre behöver använda glasögon eller linser, då måste du anmäla detta till Transportstyrelsen och få villkoret borttaget innan du kommer till provet, annars får du inte göra provet.

Avbokning
Om du behöver avboka tiden för provet bör du göra det så snart som möjligt. Om du avbokar provet senare än 24 timmar före provtiden, förlorar du den betalda provavgiften. Detta gäller dock inte om du kan styrka att du har avbokat på grund av sjukdom eller liknande omständigheter.

Alla nya körkortstagare i Sverige får en prövotid på två år.