Vänersborg
Personbil - Riskutbildning

Den obligatoriska riskutbildningen för B-körkort är sedan 1 april 2009 utökad med en del som handlar om alkohol, droger och trötthet. Riskutbildningen omfattar nu två delar:

Riskettan (del 1) är en kurs som varar i 3 timmar och ger dig kunskap och insikt i hur alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden samt faktorer påverkar körförmågan. Under utbildningen får du delta i diskussioner om vilka konsekvenserna kan bli, vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.
Du har möjlighet att gå kursen här hos oss. Du kan gå den när du vill under din utbildning, hör av dig så bokar vi in en tid som passar dig.

Risktvåan (del 2) motsvarar den gamla riskutbildningen (halkbanan) och handlar om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.
Den gör dig medveten om de risker som finns med att köra exempelvis på halt underlag. Den ger dig också kunskap om vanliga olyckssituationer och insikt i möjligheterna att undvika riskerna samt hastighetens och skyddsutrustningens betydelse vid trafikolyckor.
Syftet är att du ska lära dig hur du undviker att hamna i svåra situationer och att du ska förstå hur till exempel hastigheten påverkar dina möjligheter till att klara svårigheter.
Den här utbildningen bokar vi till dig i slutet av din utbildning.

Giltighetstiden är 5 år på båda delarna. Giltighetstiden upphör att gälla samma dag som körkortet utfärdas.

OBS!
Kom ihåg att ta med dig en giltig legitimation till båda riskutbildningarna.